ГІС

MAOSIS


Відповідно до Угоди MARPOL 73/78, Чорне море визначене як "спеціальна область" запобігання забрудненню нафтою й нафтопродуктами. Збільшення морського трафіку, особливо нафтових танкерів, що заходять у морські порти, так само як розвідка й видобуток нафти та газу на континентальному шельфі, бункеровки й інші види морської активності підвищують ризики нафтового забруднення акваторії моря.
Нафтове забруднення загрожує не тільки екосистемам моря та узбережжя, але може завдати шкоди туризму, рибальству та ін., та привести до значних фінансових втрат

Відповідно до Black Sea Strategіc Actіon Plan (1996), Національної Програми Захисту й Відновлення Азовського й Чорного Морів (2001), Regional Contingency Plan For Combating Pollution Of The Black Sea By Oil (2003), Міністерство охорони навколишнього природного середовища України розпочало створення проекту Інформаційна Морська Система аварійних розливів нафти (Marіne Accіdent Oіl Spіll Іnformatіon System - MAOSІ), на базі Українського Наукового Центру Екології Моря

Інтерактивний сервіс MAOSIS створений на основі різних джерел: проекти, розробки, статистика, аналіз, що кожен рік оновлюються. Основні дані зібрані в ході роботи проведеної в УкрНЦЕМ. Так само використані дані ESRI, TACIS, European Commission і BSERP.

MAOSIS використовується для візуалізації розливів нафти. В основі лежить зручний картографічний інтерфейс, що надає можливість комбінувати потрібну інформацію. Система може бути корисна для осіб, що відповідають за прийняття рішень у різних галузях. Сервіс містить необхідні набори даних (морський басейн, берегова смуга, адміністративні межі, гідрографічна мережа, т.д.), засоби для огляду картографічних даних, а також документацію про набори даних.

Система містить наступні групи тематичних шарів:

 • Антропогенне навантаження
 • Небезпечні місця
 • Морський трафік
 • Порти й термінали
 • Зони відповідальності МНС
 • Екологічна чутливість берегової смуги до нафтового забруднення
 • Природоохоронні території

За допомогою MAOSIS, користувач зможе візуалізувати аварійні розливи нафти, що трапляються при транспортуванні в Чорному й Азовському морях. Сконцентрувати увагу на ризику виникнення забруднення й потужностях, необхідних для ліквідації їх наслідків


АТЛАС


Багато людей, від школярів до вчених, від туристів до чиновників, цікавиться проблемами Чорного моря. Незважаючи на існуюче законодавство, спрямоване на охорону моря, міжнародні зобов'язання України та чисельні документи, сучасний стан Чорного моря є незадовільним. На екологію всього морського басейну великий вплив має північно-західна частина. В свою чергу, визначним чинником забруднення цієї частини є берегова смуга. Проблеми узбережжя стають джерелами проблем всього басейну.
Велика кількість різноманітної інформації, що стосується стану й проблем Чорного моря та берегової смуги, потребує об'єднання та ґрунтовного аналізу для одержання цілісної картини.

Інтерактивний сервіс "Атлас", представлений на цьому сайті, містить інформацію про географію берегової смуги північно-західної частини Чорного моря, природні ресурси, демографію, рекреаційний потенціал, економіку та джерела забруднення. Робота здійснюється в рамках бюджетного фінансування за завданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
"Атлас" структурований по тематичних блоках: інтерактивна карта, статистичні дані, опис. Картографічна частина "Атласу" базується на електронній топографічній карті України масштабу 1:500 000 і містить наступні групи тематичних шарів:

 • Берегова смуга (географічна характеристика)
 • Природні ресурси
 • Природоохоронні території
 • Рекреаційний потенціал
 • Джерела забруднення

Основна частина текстових описів "Атласу" складена за результатами різних проектів, що проводилися в УкрНЦЕМ з 1993 по 2006 роки.

Сподіваємось, що Атлас допоможе користувачам зорієнтуватися серед великої кількості різноманітної інформації, вибрати й візуалізувати саме те, що його цікавить. Цей інтерактивний сервіс стане у нагоді не тільки фахівцям, що відповідають за прийняття рішень, але й широкому колу громадськості.Одеська Агломерація>>Відкрити сервіс "Одеська Агломерація" у новому вікні

На протязі 2007-2009 років, під патронатом Європейського Співтовариства, згідно отриманого гранту «Просторове планування в прибережних смугах» (Plan Coast), УкрНЦЕМ проводив дослідження району прибережної смуги від порту «Іллічівськ» до порту «Южний» (Одеська агломерація).
Метою Проекту „Просторове планування в прибережних смугах” було на практиці показати найкращі приклади та інструменти для ефективного комплексного планування в прибережних смугах та морських акваторіях.
Завданням просторового планування в прибережних смугах є знаходження оптимального балансу між різними видами діяльності в прибережній зоні, вироблення стратегії зі створення такої її економічної й соціальної структури, що найповніше відповідало б спільному інтересу розвитку територій і зводило б до мінімуму конфліктні ситуації, що виникають серед різних учасників цієї діяльності. Узбережжя Чорного моря перебуває під зростаючим тиском через збільшення вимог використання та виникаючих, у зв'язку із цим, конфліктів.

докладніше >>>

Сасик


В рамках НДР «Створення геоінформаційної системи оз. Сасик, що має забезпечити базу для його відновлення в якості морського лиману» в 2008 р. була створена ГІС-система «Сасик», яка містить інформацію щодо:

 • рельєфу місцевості, розташування та глибин водних об’єктів, річок, рослинності, шляхів і т.і.;
 • розташування рекреаційних об’єктів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей, Дунайського біосферного заповідника та водно-болотних угідь міжнародного значення (Рамсарська конвенція), місць гніздування навколоводних птахів і ареали їх розповсюдження і т.і.;
 • батиметрія оз. Сасик;
 • розташування станцій відбору проб;
 • концентрації проб донних відкладів, (As, Hg, Cd, Pb), мкг/кг;
 • концентрації проб на поверхні, (Nзагальне, Pзагальне), мкг/л.

Розвиток інтерактивної картографічної системи «САСИК», завантаження до неї різнопланової інформації, можливість відкритого доступу для широкого кола користувачів, а також надання обмеженого доступу до деяких розділів, що їх оберуть керівники проекту, буде відповідати найсучаснішому рівню в поданні інформації в Інтернеті. В рамках цієї системи можливо організувати форум для обговорення різного роду питань для учасників проекту, екологів, науковців і громадськості, оскільки екологічний стан оз. Сасик хвилює багатьох людей.Одеська область>>Відкрити сервіс "Одеська область" у новому вікні

В рамках НДР «Створення та удосконалення електронних картографічних матеріалів та програмних засобів їх реалізації в геоінформаційних системах моніторингу довкілля» для надання доступу до екологічної інформації УкрНЦЕМ та забезпечення створення єдиного інформаційного простору для всіх суб’єктів моніторингу довкілля, ведення баз даних і можливості на сучасному рівні здійснювати занесення, обмін та аналіз інформації, в 2009 році була розроблена й впроваджена інтерактивна картографічна система «Одеська область».

Інтерактивний сервіс «Одеська область» містить інформацію про природно-заповідний фонд, об’єкти природно-заповідного фонду, джерела забруднення, рослинність, моніторинг поверхневих вод. Система надає користувачеві зручний інтерфейс для пошуку й відображення потрібної інформації, навігації за наданою інформацією.

Доступ до Системи «Одеська область» є обмеженим.Комп’ютерна система аналізу екологічних наслідків техногенних аварій на морських акваторіях (МНС)>>Відкрити сервіс "МНС" у новому вікні

Інформаційна інтерактивна система «Розробка комп’ютерної системи аналізу екологічних наслідків техногенних аварій на морських акваторіях», далі «МНС», була розроблена в рамках Договору про взаємодію з Міністерством Надзвичайних Ситуацій України. Система містить інформацію про зони відповідальності МЧС на акваторії Чорного та Азовського морів, природоохоронні території, екологічну чутливість берегової смуги морів до нафтового забруднення, а також географічну базу - навігаційні карти Чорного та Азовського морів (М 1:750 000; 1:250 000).

Доступ до Системи «МНС» є обмеженим.


Каркінітська затока>>Відкрити сервіс "Каркінітська затока" у новому вікні

Інтерактивна система «Каркінітська затока» є результатом роботи Проекту «Співпраця щодо довкілля Чорного моря» що фінансується Європейським Союзом і працює у країнах регіону Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії – Грузії, Молдові та України. Проект зосереджений на допомозі національним урядам у досягненні цілей Бухарестської конвенції на регіональному та національному рівнях і підтримці окремих заходів, які включені до Робочого плану Комісії з питань захисту Чорного моря від забруднень (Чорноморської комісії).

докладніше >>>Атлас гідрофізичних та гідрохімічних показників північно-західної частини Чорного моря

Екологічна чутливість берегової смуги до нафтового забруднення>>Відкрити сервіс "Екологічна чутливість берегової смуги до нафтового забруднення" у новому вікні

Інтенсивний розвиток і функціонування підприємств нафтоперевалювального та нафтопереробного комплексу, а також унікальний природно-рекреаційний потенціал Українського Чорноморського узбережжя, обумовлює необхідність активного захисту навколишнього середовища від нафтового забруднення.
Одним із пріоритетних напрямків у рамках реалізації закону України «Про затвердження загальнодержавної програми охороні та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів», від 22.03.2001; № 2333-ІІІ, Київ, і Регіонального плану реагування для боротьби із забрудненням Чорного моря нафтою (Стамбул, 2003), є оцінка ризику забруднення морського середовища та берегової смуги, моделювання розвитку аварійної ситуації, з подальшою розробкою першочергових заходів щодо запобігання та ліквідації забруднення.

У цьому зв'язку особливо важливою й перспективною роботою є створення карт екологічної чутливості берегової смуги до нафтового забруднення. Ці карти є основою для організації ліквідаційних робіт, розрахунку збитків, моделювання та розрахунку ризиків. Карти екологічної чутливості є одним з головних елементів Національних програм боротьби з нафтовим забрудненням морського середовища, що діють у розвинених країнах миру.
У 2005 році в Українському науковому центрі екології моря (УкрНЦЕМ) було започатковано виконання роботи на замовлення Project Implementation Unit (PIU) по створенню карт можливих джерел забруднення, екологічно чутливих районів і пріоритетів для захисту згідно Додатку 2 Регіонального Плану Реагування. Робота була виконана згідно Технічного завдання та інструкції по створенню карт. Для виконання завдання було використане програмне забезпечення MARPLOT, яке рекомендовано Міжнародною Морською Організацією (IMO). Після виконання зазначеного етапу робіт карти були імпортовані в ArcView, версії 3.1. (ESRI). На протязі 2005-2008 років карти були доопрацьовані і, як результат - отримана серія карт узбережжя від дельти Дунаю до Керченської протоки. Методологія створення ESI >>>

На інтерактивному сервісі «ESI» представлена інформація, що відображає екологічну чутливість берегової смуги української частини Чорноморського узбережжя від дельти Дунаю до Керченської протоки. Індексація берегової смуги проведена на базі навігаційних карт Державного підприємства «Укрморкартографія». Дані про рибні ресурси (ареали розповсюдження) належать Південному науково-дослідному інституту морського рибного господарства та океанографії і використовуються в інтерактивному сервісі «ESI» згідно договору про творчу співпрацю в рамках створення інформаційних картографічних систем у ГІС форматі що відображатимуть проблеми морського рибного господарства, промислової океанографії, екологічних досліджень щодо впливу різноманітної антропогенної діяльності на морське довкілля та гідро біонтів.

Дані про місця гніздування навколоводних птахів отримані з монографії «Численность и размещение гнездящихся околоводних птиц в водно-болотних угодьях Азово-Черноморского побережья Украины» під редакцією Сіохіна В.Д. (Мелітополь-Київ, 2000). Дані про рибні ресурси (ареали розповсюдження) надані Південним науково-дослідним інститутом морського рибного господарства та океанографії згідно договору про творчу співпрацю.Природно-рекреаційний потенціал берегової смуги України


>>Відкрити сервіс "Природно-рекреаційний потенціал берегової смуги України" у новому вікні

Інтерактивний сервіс «Природно-рекреаційний потенціал берегової смуги України» створювався як продовження та поглиблення попередньої роботи зі створення «Атласу прибережної смуги північно-західної частини Чорного моря». До його складу увійшли дані не тільки про українську частину Чорноморського узбережжя, але й про узбережжя Азовського моря.
Інтерактивна карта сервісу містить дані про прибережну смугу приморських областей України та АР Криму та складається з наступних розділів:

 • Морські біоресурси;
 • Курортно-рекреаційний потенціал (Чорне море);
 • Курортно-рекреаційний потенціал (Азовське море);
 • ПЗФ;
 • Географічна база.

Сервіс є відкритим для вільного доступу. Сподіваємось, що він допоможе користувачам зорієнтуватися серед великої кількості різноманітної інформації, вибрати й візуалізувати саме те, що цікавить. Цей інтерактивний сервіс стане у нагоді не тільки фахівцям, що відповідають за прийняття рішень, але й широкому колу громадськості.Екологічна мережа>>Відкрити сервіс "Екологічна мережа" у новому вікні

Україна є активним співучасником процесу розбудови екомережі та єдиною державою на пострадянському просторі, яка має відповідні законодавчі документи - Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000р.і Закон України "Про екологічну мережу" № 1864-IV, від 24.06.2004.

«Екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні.» (Стаття 3. Закону України "Про екологічну мережу").

Програмою формування екологічної мережі України передбачається проведення інвентаризації природних комплексів та їх компонентів, ведення кадастрів природних ресурсів та моніторинг довкілля у межах національної екологічної мережі. В рамках виконання науково-дослідної роботи «Внесення ключових та зарезервованих територій до регіональної схеми формування екологічної мережі в ГІС-форматі, створення гео-бази даних» в 2010 році було створено інтерактивний сервіс «Екологічна мережа».

Інтерактивна карта сервісу містить дані про просторове розташування елементів національної екологічної мережі (природні довготні та широтні коридори), регіональної мережі (ключові території, регіональні коридори, сполучні території), межі природних коридорів Пан-Європейської та Національної екологічної мережі на території Одеської області. Також на карті представлені об’єкти та території ПЗФ Одеської області, ландшафтна схема території, рослинність, топографічна та гідрографічна інформація та інше.

Ми сподіваємося, що інтерактивний сервіс полегшіть роботу щодо визначення і збереження типових екосистем, природних біотопів та ландшафтів регіонального й національного значення, буде сприяти сталому використанню напівприродних біотопів та ландшафтів, а також підтриманню життєздатності популяцій та природних процесів, від яких залежать ці екосистеми, біотопи, види та ландшафти.Морські природоохоронні акваторії>>Відкрити сервіс "Морські природоохоронні акваторії" у новому вікні

Філофора – група червоних морських водоростей, що має комерційне значення для видобутку агар-агару. Філофора також є джерелом кисню, який виділяється у процесі фотосинтезу. Також поля філофори у Північно-західній частині Чорного моря поєднують спеціалізовані фауністичні спільноти, зокрема більш ніж 110 видів безхребетних і 47 видів риб. Найбільша в світі зона розповсюдження філофори – «Поле Зернова», вкриває приблизно 11 000 км2 шельфу Північно-Східної частини Чорного моря та має біомасу 7-10 мільйонів тон. На початку 1990-х площа філофорного поля зменшилася до 500 км2, а його біомаса до 500 тисяч тон, внаслідок чого Мале Філофорне поле в Каркіницькій затоці набуло особливої важливості у справі збереження та управління екосистемою.

З метою збереження та відтворення природної акваторії Чорного моря, що має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність, відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Указом президента України № 1064/2008 від 21.11.2008 року оголошено ботанічним заказником загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова» природну акваторію Чорного моря площею 4025 квадратних кілометрів.

22 вересня 2009р. Проект «Співпраця щодо довкілля Чорного моря» передав в Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Пропозицію про оголошення морської природоохоронної території «Ботанічний заказник національного значення «Мале філофорне поле» Каркінітської затоки», яку було розроблено в рамках діяльності щодо біорізноманіття і морських природоохоронних територій. Мета цього документу - надати необхідну інформацію та обґрунтування для оголошення Малого філофорного поля в Каркінітській затоці морським резерватом.

Інтерактивна система «Морські природоохоронні акваторії» створена на базі інтерактивної системи «Мале філофорне поле. Каркінітська затока», що діє з 2009 року та даних про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова».

Undefined