Про УкрНЦЕМУкраїнський науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) - правонаступник Одеського відділу Державного океанографічного інституту (ОдВ ДОІН), заснованого в 1970 році. Він є головною організацією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в галузі морських екологічних досліджень.
УкрНЦЕМ – єдиний із суб’єктів державної системи екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів, який забезпечує виконання всього комплексу завдань екологічного моніторингу, які складають його зміст за визначенням, а саме:
проведення спостережень за станом компонентів морської екосистеми (вода, донні відклади та біота) і за основними природними і антропогенними факторами впливу;
створення та ведення баз даних екологічної інформації і банку даних;
науковий аналіз даних з метою оцінки, діагнозу і прогнозу стану морських екосистем та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень;
створення та ведення інтерактивних картографічних систем з використанням сучасних геоінформаційних технологій;
дослідження особливостей розвитку біоценозів в зв’язку зі змінами середовища під впливом антропогенного тиску.
Іншими важливими напрямками роботи УкрНЦЕМ є:
розроблення ОВНС об’єктів морегосподарського комплексу; виконання еколого-експертних оцінок та екологічного аудиту об‘єктів морегосподарського комплексу та інших промислових об’єктів у прибережній смузі моря, а також еколого-експертних оцінок стану природних морських і берегових водних об’єктів.
оцінка екологічного ризику виробничої діяльності на морський акваторії, а також здійснення моделювання процесів розповсюдження в морському середовищі нафтового забруднення при аварійних розливах;
Основу структури УкрНЦЕМ складають наукові підрозділи (відділи, атестовані лабораторії, сектори) та оперативний виробничий підрозділ – База експедиційного флоту, який включає технологічно об’єднані - науково-дослідний флот та мореплавську інфраструктуру (причально-складський комплекс та інші служби).
У 1993 році УкрНЦЕМ було надано статус Активного (міжнародного) Центру моніторингу та оцінки забруднення Чорного моря. Цей статус УкрНЦЕМ був підтверджений в рамках «Стратегічного плану дій…»(1996 р.) і міжнародної програми ВSIMAP (Black SeaEnvironmental Integrated Monitoring and Assessment Programme).
Великий досвід в проведенні морських і екологічних досліджень, наукові матеріали, одержані в більш ніж 400 експедиціях в Світовому океані, високий науковий потенціал і сучасне обладнання дозволяють Українському науковому центру екології моря залишатись лідером в вирішенні природоохоронних проблем і активним учасником багатьох актуальних міжнародних програм і проектів.
Ми готові до співпраці з вітчизняними і закордонними партнерами.

Українська