Про нас

СТРУКТУРА НДУ "Український науковий центр екології моря"

- Директор

- Перший заступник директора

- Заступник директора з науки

- Заступник директора з флоту - Начальник Бази Флоту

- Заступник директора з господарської діяльності

- Учений секретар

2. Юридична служба

3. Сектор охорони праці

4. Бухгалтерія

5. Відділ кадрів

6. Відділ документального забезпечення та контролю виконання

7. Адміністративно-господарчий відділ

8. Провідні фахівці УкрНЦЕМ

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

- сектор дослідження атмосферного забруднення приморських територій

10. Відділ наукових досліджень морського середовища

- сектор гідрофізичних досліджень

11. Відділ наукових досліджень та охорони морських біоценозів

- сектор гідробіологічних досліджень

- сектор біологічних методів оцінки якості морських вод

- сектор охорони морських біоценозів

12. Відділ інформаційного забезпечення наукових досліджень

- сектор розробок інформаційних систем

- сектор бази даних моніторингу Причорноморських країн

13. Відділ аналітичних досліджень та організації моніторингу

- лабораторія радіоекологічних досліджень

- лабораторія хіміко-аналітичних досліджень:

• група гідрохімічних досліджень

• група аналізу забруднюючих речовин

- сектор геоекологічних досліджень і організації моніторингу

14. Морський інформаційно-аналітичний центр

- Відділ гео-інформаційного аналізу

- Відділ аналізу морських екосистем та антропогенного навантаження

- Сектор інформаційної підтримки та зв’язків з громадськістю

БАЗА ФЛОТУ(БФ)

16. Науково-дослідні судна(НДС)

- НДС “Владимир Паршин”

- НДС “Экоконтроль”

Українська