Евтрофікація морських вод ПЗЧМ

Завдяки "Атласу євтрофікації ПЗЧМ" можна побачити районування ПЗЧМ, станції моніторингу починаючи з 1970х років тощо. Перейти на інтерактивну картографічну систему Атлас євтрофікації ПЗЧМ можна за посиланням.Найбільш поширеною в екологічній практиці системою класифікації антропогенного навантаження є класифікація за категоріями об'єктів впливу: природні ландшафтні комплекси, поверхня землі, ґрунт, надра, рослинність, тваринний світ, водні об'єкти, атмосфера, мікросередовище і мікроклімат мешкання, люди і інші реципієнти.
Найбільш значущими з цих категорій впливу є атмосфера, водні об’єкти, поверхня землі та ґрунт. Ця класифікація і була покладена в основу структури як самої геобази, так і її атрибутивної частини.
Другим визначним чинником побудови структури атрибутивної частини геобази є врахування адміністративно-територіального принципу управління в державі.
Вхідні дані для розробки атрибутивної частини геобази були надані Управлянням охорони навколишнього природного середовища в Одеській області та Головним управлінням статистики в Одеській області.

Дані антропогенного впливу на атмосферу

Забруднення атмосфери є найважливішим фактором антропогенного навантаження тієї чи іншої території. Основними забруднювачами повітря є промислові підприємства та транспорт. Розвиток промисловості, збільшення кількості транспортних засобів без урахування «природних» особливостей того чи іншого регіону може привести не до економічного зростання цього регіону, а, в кінцевому випадку, до невідновлюваної деградації довкілля.

Дані з антропогенного впливу на водні об’єкти

Не менш впливовими на якість життя, аніж наслідки від забруднення атмосфери, є наслідки від забруднення водного середовища.
Однією з болючих проблем захисту довкілля, особливо в останнє десятиріччя, є проблема відходів. Збільшення їх кількості, при неналежній реалізації програм поводження з відходами, призводить до засмічення території, виникнення великої кількості несанкціонованих звалищ як промислових, так і побутових відходів. Це безпосередньо впливає на поверхню землі та ґрунти.

Дані з антропогенного впливу на поверхню землі

Однією з болючих проблем захисту довкілля, особливо в останнє десятиріччя, є проблема відходів. Збільшення їх кількості, при неналежній реалізації програм поводження з відходами, призводить до засмічення території, виникнення великої кількості несанкціонованих звалищ як промислових, так і побутових відходів. Це безпосередньо впливає на поверхню землі та ґрунти.

Детальну інформацію щодо антропогенного навантаження можна переглянути у інтерактивному сервісі "Антропогенне навантаження в Одеській області"Undefined