Відділ наукових досліджень та охорони морських біоценозів


Начальник відділу:
Ковалішина Світлана Петрівна, кандидат біологічних наук,
Тел. +38-(0482)–63-67-52
Факс: +38-(0482)-63-66-73
E-mail:

У складі відділу функціонують:

- Сектор гідробіологічних досліджень. Завідувачка сектором – Теренько Г. В., к.г.н. (Тел. +38(0482) 63-67-52; Факс: +38 (0482) 63-66-73, e-mail:).

- Сектор біологічних методів оцінки якості морських вод. Завідувачка сектором – Красота Людмила Леозорівна (Тел. +38(0482) 63-67-52; Факс: +38 (0482) 63-66-73, e-mail:).

- Сектор охорони морських біоценозів. Завідувач сектором – Третьяк Ірина Петрівна (Тел. +38(0482) 63-67-52; Факс: +38 (0482) 63-66-73, e-mail: ).

Основні напрями діяльності Відділу:

1. Розробка, удосконалення та впровадження у практичну діяльність біологічних методів оцінки стану морських біоценозів; розробка сучасних методів біоіндикації та біотестування для оцінки якості морського середовища.

2. Дослідження стану морських біоценозів в умовах сучасного антропогенного навантаження на морське середовище; здійснення біомоніторингу прибережної смуги Одеського узбережжя; оцінка впливів екологічних факторів морського середовища на гідробіонтів та підготовка відповідних природоохоронних заходів.

3. Проведення відповідних досліджень та обґрунтування необхідності надання статусу об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ) морським районам, що потребують охорони; розробка положень про ПЗФ і науково-методичних заходів по збереженню, відтворенню та подальшому раціональному використанню біологічних ресурсів морських районів ПЗФ (наприклад, Філофорного поля Зернова).

4. Проведення екологічних експертиз впливу антропогенної діяльності на морське середовище і морську біоту; виконання робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище діючих і проектуємих підприємств.

Основні виконані роботи:

- Комплексная экологическая экспертиза зоны Григорьевского лимана в Одесской области. 1993

- Комплексная экологическая экспертиза района Ильичевска и Сухого лимана в Одесской области. 1994.

- Розробити методи тонкої індикації змін якості морського середовища на основі його попередньої комплексної біо- та геоіндикації. 1997.

- Обґрунтування резервування морських акваторій, прибережних смуг Чорного і Азовського морів для заповідання та визначення категорій морських об’єктів, що охороняються. 1999.

- Оцінка, діагноз та прогноз стану екосистем Чорного та Азовського морів (розділи з біомоніторингу, біоіндикації та біотестування якості морського середовища). 2003-2007.

- Методики оцінки якості морського середовища на основі показників стану мідій і водоростей-мікрофітів. 2005, 2006.

- Клопотання про створення першого в Україні морського заказника на акваторії Філофорного поля Зернова. (Сучасний стан Філофорного поля Зернова. Наукове обґрунтування необхідності надання Філофорному полю Зернова статусу об’єкта природно-заповідного фонду України). 2007.

- Програма збереження, відтворення та подальшого раціонального використання біологічних ресурсів району Філофорного поля Зернова. 2006, 2007.

- Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення „Філофорне поле Зернова”. 2007.