Начальник відділу аналізу антропогенного навантаження Морського інформаційно- аналітичного центру
Верлан Валентин Анатолійович, к.г.н.

В УкрНЦЕМ працює з 2004 року.

У 1999 році захистив дисертацію за темою: “Оптимальне розташування мережі постів моніторингу за забрудненням атмосфери в промисловому місті”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського гідрометеорологічного інституту Міносвіти України.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- антропогенне навантаження на навколишнє середовище;
- геоінформаційні технології в охороні навколишнього середовища.

Опубліковано 15 наукових праць.

Володіє російською та українською мовами, англійською - зі словником.

Завідувач сектору гідробіологічних досліджень відділу наукових досліджень морського середовища
Ковалишина Світлана Петрівна, к.б.н.

В УкрНЦЕМ працює з 2007 року.

У 2006 році захистила дисертацію за темою: “Комплекси Acaroidea антропогенных и полуприродных биотопов Правобережной Центральной Лесостепи Украины”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- оцінка, діагноз та прогноз стану морських біоценозів;
- розробка науково-методичних основ морського природокористування;
- аналіз просторових (різномасштабних) та часових (коротко - та довгоперіодних) змін показників стану та структури спільнот бенталі та пелагіалі у зв’язку зі змінами факторів середовища;
- екологія бентосних організмів, структура та зміни доних екосистем.

Опубліковано більше ста наукових праць.

Володіє англійською, польською, російською, українською мовами.

Перший заступник директора
Берлінський Микола Анатолійович, д.г.н., с.н.с.

Доктор географічних наук,
спеціалізація: геофізика і геохімія водних систем, прикладна екологія.

Завідувач сектору дослідженя атмосферного забруднення приморських територій відділу наукових основ морського природокористування, екологічної експертизи та аудиту
Шинкевич Наталія Геннадіївна, к.г.н.

В УкрНЦЕМ працює з 1971 року.

У 1986 році захистила дисертацію за темою: “Теплообмен океана и атмосферы в энергоактивных зонах Атлантического океана”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського гідрометеорологічного інституту.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- дослідження впливу антропогенного навантаження на стан атмосферного повітря в прибережній зоні моря;
- дослідження впливу кліматичних факторів на стан атмосферного повітря на соціально-економічний розвиток приморських регіонів;
- організація і систематичне визначення фонових концентрацій основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за допомогою моделі дифузійного для населених пунктів, у яких не проводяться спостереження.

Опубліковано більше 28 наукових праць.

Володіє українською та російською мовами, англійською - зі словником.

Заст. директора — начальник Морського інформаційно-аналітичного центру
Український Володимир Васильович, к.г.н.

В УкрНЦЕМ працює з 1973 року.

У 2010 році захистив дисертацію за темою: “Мінливість характеристик взаємодії океану з атмосферою в Ньюфаундлендській енергоактивній зоні та її зв’язок з Північно-Атлантичним коливанням”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського державного екологічного університету Міносвіти України.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- оцінка, діагноз та прогноз стану морського середовища;
- дослідження впливу кліматичних та антропогенних факторів на стан евтрфікації вод Північно-західного шельфу Чорного моря.

Опубліковано більше ста наукових праць.

Володіє українською та російською мовами, німецькою - зі словником.

Провідний науковий співробітник сектору досліджень атмосферного забруднення приморських територій відділу наукових основ морського природокористування, екологічної експертизи та аудиту
Шурда Ксенія Едуардівна, д.е.н., с.н.с.

В УкрНЦЕМ працює з 1988 року.

У липні 2013 р. присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема дисертації - «Економіко-екологічні засади раціонального використання погодно-кліматичних ресурсів». Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- розробка науково-методичних основ морського природокористування та екологічної експертизи;
- теоретико-концептульне обґрунтування інформаційної бази інтегрованого управління природокористуванням прибережної смуги моря (ПСМ) Одеського регіону;
- оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах північно-західного Причорномор’я та впливу на його формування стаціонарних та рухомих джерел забруднення.

Опубліковано 45 наукових праць.

Володіє українською, російською та англійською мовами.

Науковий співробітник відділу аналітичних досліджень та організації моніторингу
Домрачов Олександр Євгенович, к.г.н.

В УкрНЦЕМ працює з 1994 року.

У 1989 році захистив дисертацію за темою: “Статистичний аналіз та числове моделювання мікроструктури туману”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського гідрометеорологічного інституту (на теперішній час — Одеський державний екологічний університет Міносвіти України).

Основний напрямок наукової діяльності — вдосконалення технічного забезпечення моніторингу морського середовища.

Опубліковано більше 20 наукових рейсових звітів.

Володіє українською та російською мовами, німецькою - зі словником.

Учений секретар
Орлова Ірина Георгіївна к.г.н., с.н.с.

В УкрНЦЕМ працює з 1973 року.

У 1976 році захистила дисертацію за темою: “Електрохімічні методи визначення амонійного азоту в морській воді”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Гідрохімічного Інституту (м. Новочеркаськ, Росія)

Основними напрямками наукової діяльності є:

- гідрохімія;
- забруднення морського середовища;
- біогеохімія;
- оцінка, діагноз та прогноз стану морського середовища з метою надання рекомендацій щодо управлінських рішень.

Опубліковано більше 130 наукових праць, монографія.

Володіє українською, російською та англійською мовами.

Науковий співробітник сектору гідробіологічних досліджень відділу наукових досліджень морського середовища
Теренько Галина Вікторівна, к.б.н.

В УкрНЦЕМ працює з 2009 року.

У 2004 році захистила дисертацію за темою: “Сучасний стан фітопланктону північно-західної частини Чорного моря, та роль динофитових у ньому”. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту біології південних морів НАН України (м. Севастополь).

До основних напрямків наукової діяльности відносяться:

- дослідження видового різноманіття фітопланктону, його якісні та кількісні показники;
- оцінка стану морського середовища за кількісні показниками фітопланктону;
- дослідження явищ «цвітіння води» та «червоних припливів»;
- дослідження токсичних динофитовіх, діатомових та синьозелених мікроводоростей.

Опубліковано 55 наукових праць.

Володіє російською, англійською та болгарською мовами.

Начальник відділу наукових досліджень морського середовища
Попов Юрій Іванович, к.г.н, с.н.с.

В УкрНЦЕМ працює з 1973 року.

У 2006 році захистив дисертацію за темою: “Формування водних мас і циркуляція Східного Середземномор’я”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського державного екологічного університету Міносвіти України.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- гідрофізичні основи формування гіпоксійно-амоксійних процесів на північно- західному шельфі Чорного моря;
- формування водних мас і циркуляційні процеси у водах Східного Середземномор’я;
- циркуляційний режим вод у західній частині Чорного моря;
- кліматичні зміни у приводній атмосфері та у водному середовищі Азово- Чорноморського басейну;
- формування вод холодного проміжного шару у Чорному морі;
- циркуляційний режим вод та водні маси південно-західного сектору Атлантичного океану.

Опубліковано більше ста наукових праць.

Володіє українською, російською та англійською мовами.

Начальник відділу морського природокористування, екологічної експертизи та аудиту
Павленко Микола Юхимович, к.х.н.

В УкрНЦЕМ працює з 1972 року.

У 1983 році захистив дисертацію за темою: “Влияние изменений ионного смостава при смешивании морских и речных вод на удельную электрическую проводимость” Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Гідрохімічного інституту (м. Ростов-на-Дону).

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- методологія інтегрованого управління прибережною смугою моря;
- методологія морського екологічного моніторингу;
- методичне забезпечення визначення збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення вод;
- оцінка впливу морегосподарської діяльності на навколишнє секредовище.

Опубліковано біля 60 наукових праць.

Володіє російською, українською мовами, англійською - зі словником.

Заступник директора з науки
Коморін Віктор Миколайович к.б.н., с.н.с.

В УкрНЦЕМ працює з 1992 року.

У 1999 році захистив дисертацію за темою: “Закономірності впливу токсикантів на екосистему північно-західного шельфу Чорного моря”. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Морського гідрофізичного інституту НАН України (м Севастополь).

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:

- оцінка, діагноз та прогноз стану морського середовища з метою надання рекомендацій щодо управлінських рішень;
- розробка науково-методичних основ морського природокористування та екологічної експертизи;
- дослідження гідрофізичних, гідрохімічних та біологічних процесів морських екосистем методом математичного моделювання;
- розробка та введення в дію системи якості вимірювань у відповідності до міжнародних стандартів у морському екологічному моніторингу.

Опубліковано 46 наукових праць.

Пройшов навчання у TUBITAK і отримав сертифікат "Water and Wastewater Analysis and ISO 17025 Laboratory Accreditation".

Володіє українською, російською, англійською мовами.

Начальник відділу гео-інформаційного аналізу
Лісовський Річард Йосипович

В УкрНЦЕМ працює з 1969 року.

Володіє українською, російською, англійською мовами.

Начальник відділ аналітичних досліджень і організації моніторингу УкрНЦЕМ
Деньга Юрій МихайловичВ УкрНЦЕМ працює з 1974 року.

Володіє українською, російською, англійською мовами.