Заступник директора з науки
Заступник директора з науки, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Коморін Віктор Миколайович

Коморін Віктор Миколайович, к. геогр. н., с.н.с.
Заступник директора УкрНЦЕМ з науки
Народився 03.07.72 р. в м. Одеса

З 1992 р. по теперішній час працює в УкрНЦЕМ Мінприроди України.

15 березня 2000 р. присвоєно звання кандидата географічних наук за фахом „океанологія”.
Дисертацію на здобуття наукового ступня канд. геогр. наук за спеціальністю 11.00.08 - "океанологія" на тему "Закономірності впливу токсикантів на екосистему північно-західного шельфу Чорного моря" захищено "24" грудня 1999 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 50.158.01 при Морському гідрофізичному інституті НАН України. Науковий керівник: д. ф.-м. н., академік НАН України Бєляєв В. І.

З 1994 р. по 1997 р. навчався в аспірантурі Морського гідрофізичного інституту НАНУ (м.Севастополь).

Навчався в Одеському гідрометеорологічному інституті з вересня 1989 р. по червень 1994р. за фахом „океанологія”.

До основних напрямків наукової діяльності відносяться:
 • оцінка, діагноз та прогноз стану морського середовища з метою надання рекомендацій щодо управлінських рішень;
 • розробка науково-методичних основ морського природокористування та екологічної експертизи;
 • дослідження гідрофізичних, гідрохімічних та біологічних процесів морських екосистем методом математичного моделювання;
 • розробка та введення в дію системи якості вимірювань у відповідності до міжнародних стандартів у морському екологічному моніторингу.

  Послідовник наукової школи моделювання процесів антропогенних та природних систем та їх взаємозв’язків, заснованої академіком НАН України Бєляєвим В. І.

  Опубліковано 46 наукових праць.

  Пройшов навчання у TUBITAK і отримав сертифікат "Water and Wastewater Analysis and ISO 17025 Laboratory Accreditation".

  Володіє англійською мовою.

  Володіє язиками програмування Visual C++, Fortran, Visual Basic, SQL Server.