Відділ документального забезпечення та контролю виконання
Радчук Вікторія Євгенівна Радчук Вікторія Євгенівна

Відділ документального забезпечення та контролю виконання (ВДЗ та КВ) адміністративно підпорядковується безпосередньо директору УкрНЦЕМ. ВДЗ та КВ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту УкрНЦЕМ, керівних документів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди), Положення про відділ та наказів директора.

Напрямки діяльності

Проведення досліджень в області організації праці та управління, надання обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності праці та зниження витрат на управління, удосконалення форм та методів управління організацією, організаційно-розпорядчої документації і організації документообігу; Підготовка, узгодження та реєстрація договорів господарської діяльності, підготовка проектів наказів та розпоряджень керівництва УкрНЦЕМ, ведення тендерної документації; Участь у впровадженні в УкрНЦЕМ нових стандартів та інших документів з стандартизації, в розробці заходів з підвищення якості науково-дослідних робіт, в атестації робочих місць та акредитації структурних підрозділів УкрНЦЕМ; Оформлення документів на відрядження, обробка та реєстрація кореспонденції, що надходить та відправляється, прийом документальних матеріалів (у тому числі наказів та розпоряджень), їх реєстрація, облік та передача у відповідні структурні підрозділи, збереження матеріалів поточного діловодства, формування справ та здача їх до архіву.